Παρασκευή, 18 Αυγούστου 2017

Γίνε και συ Εκπαιδευτής Ενηλίκων, επέλεξε έναν νέο δρόμο σταδιοδρομίας!!!

Μοριοδοτούμενο Σεμινάριο
                                  «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ »
300 ΩΡΩΝ

Το συγκεκριμένο Πρόγραμμα Κατάρτισης υλοποιείται από Κρατικό Πανεπιστήμιο σε συνεργασία με την Ένωση Ελλήνων Φυσικών στην Κοζάνη και οδηγεί σε απόκτηση Βεβαίωσης Παρακολούθησης και σε εγγραφή σε Μητρώο Εκπαιδευτών Τριτοβάθμιου Ιδρύματος ή στο Μητρώο ΛΑΕΚ του ΟΑΕΔ.
Αυτό το επιμορφωτικό πρόγραμμα οδηγεί απευθείας στις εξετάσεις του ΕΟΠΠΕΠ για το Μητρώο εκπαιδευτών του ΕΟΠΠΕΠ καθώς γίνεται προετοιμασία για την απόκτηση Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων και διαμόρφωση της μικροδιδασκαλίας.
Επίσης μοριοδοτεί όσους συμμετέχουν σε Προκηρύξεις του ΙΝΕΔΙΒΙΜ και δομών Δια Βίου Μάθησης.
Διάρκεια 300 ωρών και Κόστος 350€

Έναρξη Τμήματος : Οκτώβριος 2017
Εγγραφές: Σεπτέμβριος 2017

Θεματικές Ενότητες του Προγράμματος:

  • Θεωρίες Μάθησης στην Εκπαίδευση Ενηλίκων
  • Διεργασία Ομάδας- Η Εκπαίδευση σε ομάδες
  • Εκπαίδευση και Υποστήριξη Κοινωνικά Ευπαθών Ομάδων
  • Βασικές Αρχές Σχεδιασμού και Οργάνωσης Διδακτικής Ενότητας
  • Εκπαιδευτικές Τεχνικές στην Εκπαίδευση Ενηλίκων
  • Η Ερευνητική Εργασία (PROJECTS) στην Εκπαίδευση Ενηλίκων
  • Η Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση Ενηλίκων

Πληροφορίες- Εγγραφές : Πάλλα Μαριαρένα: 6946792463  
Ντοβόλη Παναγιώτα: 6948833092 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου