Τρίτη, 11 Δεκεμβρίου 2018

Χριστουγεννιάτικη Μουσική Εκδήλωση με το Μουσικό Σχολείο Πτολεμαίδας

Την Παρασκευή στις 19.00 συμμτέχουμε ενεργά σε μια γιορτή αλληλεγγύης και αγάπης για συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη!!

Όλοι μαζί δυνατοί σε συνεργασία με το Μουσικό Σχολείο Πτολεμαίδας  οργανώνουμε  μια Χριστουγεννιάτικη Μουσική Εκδήλωση με πρωταγωνιστές τους μαθητές μας στην Αίθουσα Τέχνης στην Κοζάνη.

Ευχαριστούμε όσους συνέδραμαν σε αυτή την προσπάθεια!! Καλά Χριστούγεννα και Καλή Χρονιά!!

Κυριακή, 28 Οκτωβρίου 2018

STEM ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ στην Κοζανη σε δύο Επίπεδα (200+200 Ώρες)


Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών σε συνεργασία με Πανεπιστήμιο Αιγαίου υλοποιεί για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 επιμορφωτικά σεμινάρια με θέμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ STEM».

ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:
Σκοπός του παρόντος προγράμματος εξειδίκευσης είναι η ανάπτυξη δεξιοτήτων και η παροχή εξειδικευμένων επιστημονικών γνώσεων σχετικά με το σχεδιασμό και την υλοποίηση εκπαιδευτικών  προγραμμάτων STEM από εκπαιδευτικούς.
Σε ένα πρόγραμμα STEM (Science Technology Engineering Mathematics) οι συμμετέχοντες καλούνται ομαδοσυνεργατικά να λύσουν ένα πρόβλημα με τη συνδυασμένη χρήση των Φυσικών Επιστημών, των Μαθηματικών και της Μηχανικής/Τεχνολογίας. 
Οι τελευταίες εξελίξεις στην εκπαίδευση των Θετικών Επιστημών τονίζουν την ανάγκη οι μελλοντικοί επιστήμονες να μπορούν να είναι σε θέση να λύνουν προβλήματα συνδυάζοντας γνώσεις και ικανότητες  από τα Μαθηματικά, τις Φυσικές Επιστήμες (Φυσική, Χημεία κλπ) αλλά και την Τεχνολογία και την επιστήμη της Μηχανικής.
Έτσι, αυξάνεται η ανάγκη για εκπαιδευτικούς που μπορούν να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν  εκπαιδευτικά προγράμματα STEM . 
ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:
·       Εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης
·       Πτυχιούχους ΑΕΙ/ΤΕΙ οι οποίοι ενδιαφέρονται να εργαστούν στους τομείς της  Εκπαίδευσης
·       Φοιτητές ΑΕΙ/ΤΕΙ που ασχολούνται με STEM, Ρομποτική, Μηχανολογία, Τεχνολογία και Θετικές ΕπιστήμεςΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (δια ζώσης, εξ αποστάσεως, υβριδικό):
Α’ ΕΠΙΠΕΔΟ (200 ώρες):
Ημέρες και ώρες διεξαγωγής σεμιναρίου: 1 με 2 Σαββατοκύριακα κάθε μήνα Η έναρξη των μαθημάτων προγραμματίζεται για αρχές Νοέμβρη.
Β’ ΕΠΙΠΕΔΟ (επιπλέον 200 ώρες): Για τους επιμορφωμένους  του Α’ επιπέδου που θέλουν να εμβαθύνουν στην εκπαίδευση STEM 
Με το πέρας των μαθημάτων, θα δοθεί στους συμμετέχοντες Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης και Συνοδευτικό με αναλυτική παρουσίαση των διδαχθέντων Ενοτήτων, υπογεγραμμένο από   Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
Α’ ΕΠΙΠΕΔΟΥ

1η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:  ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ  STEM
·         Εισαγωγή στο STEM
·         Σπουδαιότητα και αναγκαιότητα εκπαιδευτικών STEM
·         Παραδείγματα  εκπαιδευτικών προγραμμάτων STEM
·         Εισαγωγή στο σχεδιασμό αντικειμένων με τη χρήση FreeCAD

2η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: SCRATCH  ΓΙΑ ARDUINO
·         Εισαγωγή σε  μικροελεγκτές ανοιχτού υλισμικού 
·         Προγραμματισμός Scratch για arduino (S4A)
·         Αισθητήρες και κινητήρες για arduino με προγραμματισμό S4A

3η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: WIRING  ΓΙΑ ARDUINO
·         Εισαγωγή στη wiring  (C++)
·         Αισθητήρες και κινητήρες για arduino με προγραμματισμό wiring 

4η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΩΤΗΣ ΕΚΑΠΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ STEM
·         Οδηγίες υλοποίησης 1η εκπαιδευτικής πρότασης STEM  (Εργαστήρια)

5η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΚΑΠΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ STEM
·         Οδηγίες υλοποίησης 2η εκπαιδευτικής πρότασης STEM  (Εργαστήρια)ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
Β’ ΕΠΙΠΕΔΟΥ
1η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:  ΑΝΑΘΕΣΗ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ STEM
·         Παραδείγματα εκπαιδευτικών προτάσεων STEM
·         Μελέτη και Σχεδίαση από επιμορφωμένους εκπαιδευτικών προτάσεων STEM

2η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ : ΠΡΩΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
·         Πρώτο στάδιο Υλοποίησης των επιλεγμένων  εκπαιδευτικών προτάσεων STEM. (Εργαστήρια)

3η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:  ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΤΑΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
·         Τελικό στάδιο Υλοποίησης των επιλεγμένων  εκπαιδευτικών προτάσεων STEM. (Εργαστήρια)
·         Παρουσίαση εκπαιδευτικών προτάσεων και υλοποιημένων κατασκευών STEM.

Κόστος :   250 ευρώ για το Α΄ Επίπεδο
                  300 ευρώ για το Β ΄Επίπεδο

Πληροφορίες-Εγγραφές: Παπαγιαννίδης Γιάννης τηλ 6947126075
e-mail  kozanieef@gmail.com

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΕΠΩΝΥΜΟ ………….....................................................................................................
ΟΝΟΜΑ ……………………………………………………………………………………
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ………………………………………………………………………………………
ΙΔΙΟΤΗΤΑ ………………………………………………………………………………………
Δ/ΝΣΗ ………………………………………………………………………………………
ΠΟΛΗ ………………………………………………………………………………………
ΤΗΛΕΦΩΝΟ …………………………………………………………………………………………
ΠΟΛΗ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΑKOΛΟΥΘΗΣΩ: ΚΟΖΑΝΗ

ΜΟΝΟ ΕΠΙΠΕΔΟ Α

ΕΠΙΠΕΔΟ Α & Β
E-MAIL ………………………………………………………………………………………

Παρασκευή, 28 Σεπτεμβρίου 2018

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΖΑΝΗ ΜΕ ΕΕΦ

Σεμινάριο Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Ενηλίκων 400 ωρών
(Μέγιστη Μοριοδότηση για Δομές Διά Βίου Μάθησης -ΔΙΕΚ, ΣΕΚ, ΚΔΒΜ) & Κατάλληλη προετοιμασία για τις εξετάσεις Επάρκειας στον ΕΟΠΠΕΠ. 

Έναρξη Οκτώβριος 2018
Κόστος : 550 €

Πληροφορίες - Εγγραφές: Παπαγιαννίδης Γιάννης: 6947126075
e-mail: kozanieef@gmail.com 

Τετάρτη, 19 Σεπτεμβρίου 2018

ΕΤΗΣΙΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΖΑΝΗ

Η ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΥΙΚΩΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΕΤΗΣΙΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 500 ΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΖΑΝΗ ΜΕ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ.

ΕΝΑΡΞΗ ΣΑΒΒΑΤΟ  22/09/2018

ΚΟΣΤΟΣ: 660 €

ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΕ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΚΑ ΣΕ  ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΕΓΓΡΑΦΕΣ: 6948833092

Σάββατο, 15 Σεπτεμβρίου 2018

Εκμάθηση Ρομποτικής για Μαθητές


Συναρπαστικά εργαστήρια με βασικές και προχωρημένες Τεχνικές Ρομποτικής

Η Αμκε Κων/νος Σιαμπανόπουλος, ο Κοζανίτης διοργανώνει Προγράμματα Εκμάθησης Ρομποτικής για όλες τις ηλικίες παιδιών σε Κοζάνη και Πτολεμαϊδα.
Για τις ηλικίες των 8-11 ετών διαθέτουμε τα Ρομπότ Lego Education WeDo, για τις ηλικίες των 11-15 ετών τα Ρομπότ Mindstorm Education Ev3. Επίσης για παιδιά προσχολικής ηλικίας διαθέτουμε Lego που εξάπτουν το ενδιαφέρον και καθηλώνουν τα παιδιά.
Η εκπαίδευση θα γίνεται από εξειδικευμένο εκπαιδευτή Ρομποτικής με σκοπό να φέρει τη Ρομποτική κοντά στους μαθητές και να δώσει στα παιδιά τη δυνατότητα να μάθουν και ν’ αναπτύξουν δεξιότητες υψηλού επιπέδου.
Οι κύκλοι μαθημάτων είναι 20 ωρών ο καθένας, το κόστος ανέρχεται στα 90 € για κάθε μαθητή.
Το πρώτο μάθημα προσφέρεται δωρεάν.
Επίσης θα υπάρχουν κατασκευές για τα παιδιά με το Πρόγραμμα «Solar Master»
Πληροφορίες-Εγγραφές: 6946792463
e-mail: kozanieef@gmail.com


Πέμπτη, 13 Σεπτεμβρίου 2018

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΖΑΝΗ 400 ΩΡΩΝΕπιμορφωτικό Σεμινάριο
«ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ»

Η «Ένωση Ελλήνων Φυσικών» σε συνεργασία με κρατικό Πανεπιστήμιο υλοποιεί και για το ακαδημαικό έτος 2018-19 επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων».
Τo Επιμορφωτικό Σεμινάριο απευθύνεται:
α) Σε εκπαιδευτικούς που εργάζονται στους τομείς της Εκπαίδευσης και της Διά Βίου Μάθησης
β) Σε Στελέχη της Διοίκησης
γ)Σε πτυχιούχους ΑΕΙ οι οποίοι ενδιαφέρονται να εργαστούν στους τομείς της Εκπαίδευσης και της Διά Βίου Μάθησης και
Δ) Σε πτυχιούχους ΑΕΙ οι οποίοι έχουν επιστημονικό ενδιαφέρον για τα αναφερόμενα γνωστικά πεδία
Σκοπός του παρόντος προγράμματος εξειδίκευσης είναι να καταρτίσει τους εκπαιδευτικούς στα βασικά σημεία του πεδίου της εκπαίδευσης ενηλίκων, ώστε να αποκτήσουν εκείνες τις γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις, οι οποίες είναι απαραίτητες, προκειμένου να μπορούν να εκπαιδεύουν και να καταρτίζουν ομάδες ενηλίκων, στο γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητας τους. Η αναγκαιότητα επιμόρφωσης στα παραπάνω θέματα αναδεικνύονται και αναφύονται μέσα από μια σειρά ερευνών που κάνουν επιτακτική την ουσιαστική, μακροχρόνια και σε βάθος κατάρτιση της εκπαιδευτικής κοινότητας.
Στόχος: Βελτίωση και ανάπτυξη ικανοτήτων δεξιοτήτων που πρέπει να έχουν τόσο οι έμπειροι εκπαιδευτές όσο και οι νέοι, καθώς και τα άτομα που επιδιώκουν να αποκτήσουν τις ικανότητες και δεξιότητες του εκπαιδευτή ενηλίκων.

Διάρκεια: 400 Ώρες με 180 ώρες διά ζώσης διδασκαλία-140 ώρες εξ αποστάσεως με μέθοδο ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης-80 ώρες παρουσίαση εργασιών και εκπόνηση εργασίας
Kόστος: 550 ευρώ
Ημέρες διεξαγωγής σεμιναρίου: 1 Σαββατοκύριακο κάθε μήνα στην ΚΟΖΑΝΗ.
Η έναρξη των μαθημάτων προγραμματίζεται για αρχές Οκτώβριο 2018

Με το πέρας των μαθημάτων, θα δοθεί στους συμμετέχοντες Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης και Συνοδευτικό με αναλυτική παρουσίαση των διδαχθέντων Ενοτήτων, υπογεγραμμένο από το Κρατικό Πανεπιστήμιο.
Θεματικές Ενότητες

  • Δια Βίου Μάθηση- Εκπαίδευση Ενηλίκων: Οικονομία, Κοινωνία, Πολιτική
  • Θεωρίες Μάθησης στην Εκπαίδευση Ενηλίκων
  • Διεργασία Ομάδας- Η Εκπαίδευση σε ομάδες
  • Εκπαίδευση και Υποστήριξη Κοινωνικά Ευπαθών Ομάδων
  • Βασικές Αρχές Σχεδιασμού και Οργάνωσης Διδακτικής Ενότητας
  • Εκπαιδευτικές Τεχνικές στην Εκπαίδευση Ενηλίκων
  • Η Ερευνητική Εργασία (PROJECTS) στην Εκπαίδευση Ενηλίκων
  • Η Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση Ενηλίκων

Για πληροφορίες- εγγραφές:

κ. Παπαγιαννίδη Γιάννη τηλεφ: 6947126075
Αιτήσεις στο mail : kozanieef@gmail.com

Παρασκευή, 17 Αυγούστου 2018

Ετήσιο Σεμινάριο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης στην Κοζάνη.


Επιμορφωτικό Σεμινάριο
« ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ : Ετερότητα, αποδοχή, ένταξη και σχολείο»

Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών σε συνεργασία με  το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, υλοποιεί για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 επιμορφωτικό σεμινάριο στην Κοζάνη με θέμα: «Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: Ετερότητα, αποδοχή, ένταξη και σχολείο»
Τo Επιμορφωτικό Σεμινάριο απευθύνεται:
1.      Σε εκπαιδευτικούς που εργάζονται στους τομείς της Εκπαίδευσης και της Διά Βίου Μάθησης
2.      Σε Στελέχη της Διοίκησης
3.      Σε πτυχιούχους ΑΕΙ οι οποίοι ενδιαφέρονται να εργαστούν στους τομείς της Εκπαίδευσης και της Διά Βίου Μάθησης
4.      Σε πτυχιούχους οι οποίοι εργάζονται ή σκοπεύουν να εργαστούν  σε Κέντρα Παροχής Κοινωνικής Φροντίδας ή σε Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις
5.      Σε πτυχιούχους ΑΕΙ οι οποίοι έχουν επιστημονικό ενδιαφέρον για τα αναφερόμενα γνωστικά πεδία
Σκοπός: Η σχολική ένταξη των προσφύγων στο εκπαιδευτικό σύστημα  είναι σκόπιμο να υποστηριχθεί από εξειδικευμένο διδακτικό προσωπικό, το οποίο αφενός θα είναι ενημερωμένο σχετικά με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους και αφετέρου θα μπορεί να ανταποκριθεί στις ιδιαίτερες ανάγκες τους. Ιδιαίτερα χρήσιμη είναι η εξοικείωση με τις μεθόδους διδασκαλίας της ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας, καθώς και με τις διδακτικές πρακτικές σε πολυπολιτισμικό περιβάλλον.
Όσο και αν οι Έλληνες εκπαιδευτικοί είναι αρκετά ενημερωμένοι πάνω σε θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης λόγω της αυξημένης μεταναστευτικής ροής προς την χώρα μας κατά τις προηγούμενες δεκαετίες, η σημερινή κατάσταση με τους πρόσφυγες έχει τις δικές της ιδιαιτερότητες.
Για το λόγο αυτό θεωρείται απαραίτητη η κατάρτιση των εκπαιδευτικών πάνω σε θέματα σχολικής ένταξης και εκπαίδευσης προσφύγων. Το σεμινάριο που προτείνουμε στοχεύει να καλύψει το κενό αυτό.
Στόχος: Βελτίωση και ανάπτυξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων που πρέπει να διαθέτουν τόσο οι έμπειροι εκπαιδευτές όσο και οι νέοι, προκειμένου να μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των Προγραμμάτων Ένταξης και Εκπαίδευσης Προσφύγων, εντός και εκτός σχολικού περιβάλλοντος.
Διάρκεια: 400 ωρών
Ημέρες και ώρες διεξαγωγής σεμιναρίου: Ένα Σαββατοκύριακο κάθε μήνα
 Πόλη διεξαγωγής: Κοζάνη
Κόστος: 550    
Με το πέρας των μαθημάτων, θα δοθεί στους συμμετέχοντες Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης και Συνοδευτικό με αναλυτική παρουσίαση των διδαχθέντων Ενοτήτων, υπογεγραμμένο από το ΚΕΚ του Πανεπιστημίου.

Θεματικές Ενότητες
  • Έννοια, περιεχόμενο και  μοντέλα διαχείρισης της πολυπολιτισμικότητας/διαφορετικότητας στο ελληνικό σχολείο
·         Δημογραφική πραγματικότητα, Πληθυσμιακές μεταβολές και η Εκπαίδευση των προσφύγων και των μεταναστριών/ών
·         Ευρωπαϊκές και Εθνικές Εκπαιδευτικές Πολιτικές διαχείρισης της πολιτισμικής ετερότητας
·         Ο ρόλος του σχολείου στη διαχείριση της ετερότητας
·         Η αξιοποίηση  μαθημάτων όπως η ιστορία ή/και τα μαθηματικά ως εργαλεία διαπολιτισμικής αγωγής 
·         Διαπολιτισμικές δεξιότητες της/του εκπαιδευτικού
  • Η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης ή ως ξένης.
·         Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Φύλο
·         Οικογενειακό περιβάλλον και σχολικές επιδόσεις σε πολυπολιτισμικές Σχολικές Μονάδες
·         Η αξιολόγηση στη διαπολιτισμική εκπαίδευση

Για περισσότερες ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΕΓΓΡΑΦΕΣ:
Γραμματεία, κα Ντοβόλη Γιώτα: 6948833092
Υπεύθυνη οργάνωσης: Πάλλα Μαριαρένα 6946792463
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν τα πλήρη στοιχεία τους ,e-mail ,ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο υποχρεωτικά με e-mail kozanieef@gmail.com

ΑΙΤΗΣΗ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΕΠΩΝΥΜΟ:…………………………………………………………………………….
ΟΝΟΜΑ:…………………………………………………………………………………
ΙΔΙΟΤΗΤΑ:………………………………………………………………………………
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:……………………………………………………………………………
Ε- ΜΑΙL: …………………………………………………………………………………
TΗΛΕΦΩΝΟ:…………………………………………………………………………….