Τετάρτη, 6 Φεβρουαρίου 2019

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 20 ΩΡΩΝ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΟΡΑΣΗΣ ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ


Απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, φοιτητές και σε κάθε ενδιαφερόμενο. (Kόστος : 50 €).

Στόχος:
Το σεμινάριο προσφέρει στους συμμετέχοντες τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται για μια αποτελεσματική εκπαιδευτική διαδικασία προς όφελος των μαθητών με αναπηρία όρασης. Βασική επιδίωξη του σεμιναρίου είναι αρχικά να κατανοηθούν οι ερμηνευτικές προσεγγίσεις της αναπηρίας μέσω των οποίων σχεδιάστηκε και διαμορφώθηκε η εκπαιδευτική πολιτική στην ειδική εκπαίδευση, καθώς και οι θεμελιώδεις αρχές της ένταξης των τυφλών μαθητών στο ελληνικό εκπαιδευτικό πλαίσιο. Επίσης, με την ανάπτυξη ειδικών γνώσεων και ικανοτήτων, οι εκπαιδευτικοί θα μπορούν να ανταποκριθούν καλύτερα και πιο αποτελεσματικά στις ανάγκες των μαθητών με αναπηρία όρασης, οι οποίες συνδέονται άμεσα με ζητήματα διδακτικών πρακτικών, προσδιορίζουν την ποιότητα της διδασκαλίας (σχεδιασμός, μέθοδος, χρήση μέσων, διαχείριση του διδακτικού χρόνου, προσαρμογή και διαφοροποίηση της διδασκαλίας, χρήση υποστηρικτικής τεχνολογίας, κ.λπ.) και οδηγούν στη βελτίωση της σχολικής επίδοσης των μαθητών. Επιπλέον ο εμπλουτισμός των γνώσεων και των δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών, αλλά και του προσωπικού των μουσείων θα οδηγήσει στην ενδυνάμωση και στην ανάπτυξης μιας πολιτικής προσβασιμότητας για τα άτομα με αναπηρία όρασης αναδεικνΘεματικές ενότητες σεμιναρίου
 1. Κοινωνική πολιτική και άτομα με αναπηρία. Η συμβολή του αναπηρικού κινήματος στην διαμόρφωση πολιτικών για την ειδική εκπαίδευση.
 2. Η ένταξη των τυφλών στην εκπαιδευτική διαδικασία από την θεωρία στην πρακτική.
 3. Διδακτικές πρακτικές για μαθητές με αναπηρία όρασης.
 4. Σχεδιασμός και παραγωγή εποπτικού υλικού για μαθητές με αναπηρία όρασης.
 5. Ηλεκτρονική προσβασιμότητα και Υποστηρικτικές Τεχνολογίες για άτομα με ολική ή μερική απώλεια όρασης.
Εισηγητές
 • Μαρκοστάμος Παναγιώτης, Οργανωτικός Γραμματέας Εθνικής Ομοσπονδίας Τυφλών και Οργανωτικός Γραμματέας Πανελληνίου Συνδέσμου Τυφλών.
 • Χαμονικολάου Σοφία, Φιλόλογος - Ειδικής Αγωγής Μ.Εd, Υποψήφια Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Εκπαιδεύτρια του συστήματος γραφής και ανάγνωσης τυφλών Braille.
Ενημέρωση- Εγγραφές: Ντοβόλη Γιώτα: 6948833092
Έναρξη Σεμιναρίου: Μάρτιος 2019
Στο τέλος θα δοθεί Βεβαίωση Παρακολούθησης σε όλους του Επιμορφούμενους.Τετάρτη, 16 Ιανουαρίου 2019

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΤΗΣΙΟ: Διδασκαλία της Ελληνικής ως 2ης Ξένης Γλώσσας


ΕΤΗΣΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ
Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης / Ξένης Γλώσσας (με μοριοδότηση για τις προσκλήσεις των ΔΙΕΚ ΣΔΕΚ & ΙΝΕΔΙΒΙΜ)


Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών σε συνεργασία με το ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ υλοποιεί για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 επιμορφωτικό σεμινάριο 400 ωρών με θέμα  «Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/ Ξένης Γλώσσας».
Το επιμορφωτικό σεμινάριο απευθύνεται σε:
 • πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ / ΤΕΙ)
 • εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (μόνιμοι, αναπληρωτές και ωρομίσθιοι)
 • φοιτητές
 • όσους επιθυμούν να εργαστούν σε προσφυγικές δομές και Κέντρα φιλοξενίας Αιτούντων Άσυλο
 • οποιονδήποτε ενδιαφέρεται γα το συγκεκριμένο πρόγραμμα
Σκοπός του προγράμματος είναι να εφοδιάσει, όσους το παρακολουθήσουν, με τις απαραίτητες γνώσεις / δεξιότητες ώστε να μπορούν να διδάξουν την ελληνική γλώσσα σε παιδιά και ενήλικες (αλλόγλωσσους πληθυσμούς).
Θεματικές ενότητες.
Βασικές παράμετροι στη διδασκαλία της δεύτερης και ξένης γλώσσας
Η ελληνική γλώσσα και η διδασκαλία της
Διδασκαλία γλώσσας σε παιδιά με μεταναστευτικό υπόβαθρο
Διδασκαλία γλώσσας και γραμματισμός των παιδιών Ρομά
Εκπαίδευση προσφύγων
Η Ελληνική γλώσσα ως δεύτερη, ως γλώσσα κληρονομιάς  ή ως ξένη στη διασπορά
Διδασκαλία γλώσσας και γραμματισμός στο σύνθετο κοινωνικό πλαίσιο της Θράκης
Διαπολιτισμική εκπαίδευση
Διαγλωσσικότητα & κείμενα ταυτότητας
Διδασκαλία δεύτερης/ ξένης γλώσσας με νέες τεχνολογίες


Διάρκεια: 400 ωρών Ημέρες και ώρες διεξαγωγής σεμιναρίου: Έως δύο Σάββατα κάθε μήνα
Πόλη διεξαγωγής: ΒΕΡΟΙΑ


Με το πέρας των μαθημάτων, θα δοθεί στους συμμετέχοντες Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης και Συνοδευτικό με αναλυτική παρουσίαση των διδαχθέντων Ενοτήτων, υπογεγραμμένο από το ΚΕΚ του Πανεπιστημίου.
Πληροφορίες – Εγγραφές:
Γραμματεία: Γιώτα Ντοβόλη 6948833092 ,
Πάλλα Μαριαρένα 6946792463
Ώρες επικοινωνίας: 18.00-21.00 μ.μ

 Οικονομικό κόστος: 500 €
Έναρξη: Ιανουάριος 2019 Λήξη: Αύγουστος 2019


Προκαταβολή / εγγραφή 50€ και το υπόλοιπο ποσό (450) θα καταβάλλεται τμηματικά έως τον Αύγουστο του 2019.

Δευτέρα, 24 Δεκεμβρίου 2018

ΕΥΧΕΣ!!!

 H AMKE KΩΝ/ΝΟΣ ΣΙΑΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΣ ΕΥΧΕΤΑΙ ΧΡΌΝΙΑ ΠΟΛΛΑ Κ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΚΟ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ!!

ΕΤΗΣΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης / Ξένης Γλώσσας (με μοριοδότηση για τις προσκλήσεις των ΔΙΕΚ ΣΔΕΚ & ΙΝΕΔΙΒΙΜ)


Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών σε συνεργασία με το ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ υλοποιεί για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 επιμορφωτικό σεμινάριο 400 ωρών με θέμα  «Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/ Ξένης Γλώσσας».
Το επιμορφωτικό σεμινάριο απευθύνεται σε:
 • πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ / ΤΕΙ)
 • εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (μόνιμοι, αναπληρωτές και ωρομίσθιοι)
 • φοιτητές
 • όσους επιθυμούν να εργαστούν σε προσφυγικές δομές και Κέντρα φιλοξενίας Αιτούντων Άσυλο
 • οποιονδήποτε ενδιαφέρεται γα το συγκεκριμένο πρόγραμμα
Σκοπός του προγράμματος είναι να εφοδιάσει, όσους το παρακολουθήσουν, με τις απαραίτητες γνώσεις / δεξιότητες ώστε να μπορούν να διδάξουν την ελληνική γλώσσα σε παιδιά και ενήλικες (αλλόγλωσσους πληθυσμούς).
Θεματικές ενότητες.
Βασικές παράμετροι στη διδασκαλία της δεύτερης και ξένης γλώσσας
Η ελληνική γλώσσα και η διδασκαλία της
Διδασκαλία γλώσσας σε παιδιά με μεταναστευτικό υπόβαθρο
Διδασκαλία γλώσσας και γραμματισμός των παιδιών Ρομά
Εκπαίδευση προσφύγων
Η Ελληνική γλώσσα ως δεύτερη, ως γλώσσα κληρονομιάς  ή ως ξένη στη διασπορά
Διδασκαλία γλώσσας και γραμματισμός στο σύνθετο κοινωνικό πλαίσιο της Θράκης
Διαπολιτισμική εκπαίδευση
Διαγλωσσικότητα & κείμενα ταυτότητας
Διδασκαλία δεύτερης/ ξένης γλώσσας με νέες τεχνολογίες


Διάρκεια: 400 ωρών Ημέρες και ώρες διεξαγωγής σεμιναρίου: Έως δύο Σάββατα κάθε μήνα
Πόλη διεξαγωγής: ΚΟΖΑΝΗ


Με το πέρας των μαθημάτων, θα δοθεί στους συμμετέχοντες Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης και Συνοδευτικό με αναλυτική παρουσίαση των διδαχθέντων Ενοτήτων, υπογεγραμμένο από το ΚΕΚ του Πανεπιστημίου.
Πληροφορίες – Εγγραφές:
Γραμματεία: Γιώτα Ντοβόλη 6948833092 e-mail: kozanieef@gmail.com

 Οικονομικό κόστος: 500 €
Έναρξη: Ιανουάριος 2019 Λήξη: Αύγουστος 2019


Προκαταβολή / εγγραφή 50€ και το υπόλοιπο ποσό (450) θα καταβάλλεται τμηματικά έως τον Ιούλιο του 2019.

Τρίτη, 11 Δεκεμβρίου 2018

Χριστουγεννιάτικη Μουσική Εκδήλωση με το Μουσικό Σχολείο Πτολεμαίδας

Την Παρασκευή στις 19.00 συμμτέχουμε ενεργά σε μια γιορτή αλληλεγγύης και αγάπης για συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη!!

Όλοι μαζί δυνατοί σε συνεργασία με το Μουσικό Σχολείο Πτολεμαίδας  οργανώνουμε  μια Χριστουγεννιάτικη Μουσική Εκδήλωση με πρωταγωνιστές τους μαθητές μας στην Αίθουσα Τέχνης στην Κοζάνη.

Ευχαριστούμε όσους συνέδραμαν σε αυτή την προσπάθεια!! Καλά Χριστούγεννα και Καλή Χρονιά!!

Κυριακή, 28 Οκτωβρίου 2018

STEM ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ στην Κοζανη σε δύο Επίπεδα (200+200 Ώρες)


Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών σε συνεργασία με Πανεπιστήμιο Αιγαίου υλοποιεί για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 επιμορφωτικά σεμινάρια με θέμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ STEM».

ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:
Σκοπός του παρόντος προγράμματος εξειδίκευσης είναι η ανάπτυξη δεξιοτήτων και η παροχή εξειδικευμένων επιστημονικών γνώσεων σχετικά με το σχεδιασμό και την υλοποίηση εκπαιδευτικών  προγραμμάτων STEM από εκπαιδευτικούς.
Σε ένα πρόγραμμα STEM (Science Technology Engineering Mathematics) οι συμμετέχοντες καλούνται ομαδοσυνεργατικά να λύσουν ένα πρόβλημα με τη συνδυασμένη χρήση των Φυσικών Επιστημών, των Μαθηματικών και της Μηχανικής/Τεχνολογίας. 
Οι τελευταίες εξελίξεις στην εκπαίδευση των Θετικών Επιστημών τονίζουν την ανάγκη οι μελλοντικοί επιστήμονες να μπορούν να είναι σε θέση να λύνουν προβλήματα συνδυάζοντας γνώσεις και ικανότητες  από τα Μαθηματικά, τις Φυσικές Επιστήμες (Φυσική, Χημεία κλπ) αλλά και την Τεχνολογία και την επιστήμη της Μηχανικής.
Έτσι, αυξάνεται η ανάγκη για εκπαιδευτικούς που μπορούν να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν  εκπαιδευτικά προγράμματα STEM . 
ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:
·       Εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης
·       Πτυχιούχους ΑΕΙ/ΤΕΙ οι οποίοι ενδιαφέρονται να εργαστούν στους τομείς της  Εκπαίδευσης
·       Φοιτητές ΑΕΙ/ΤΕΙ που ασχολούνται με STEM, Ρομποτική, Μηχανολογία, Τεχνολογία και Θετικές ΕπιστήμεςΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (δια ζώσης, εξ αποστάσεως, υβριδικό):
Α’ ΕΠΙΠΕΔΟ (200 ώρες):
Ημέρες και ώρες διεξαγωγής σεμιναρίου: 1 με 2 Σαββατοκύριακα κάθε μήνα Η έναρξη των μαθημάτων προγραμματίζεται για αρχές Νοέμβρη.
Β’ ΕΠΙΠΕΔΟ (επιπλέον 200 ώρες): Για τους επιμορφωμένους  του Α’ επιπέδου που θέλουν να εμβαθύνουν στην εκπαίδευση STEM 
Με το πέρας των μαθημάτων, θα δοθεί στους συμμετέχοντες Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης και Συνοδευτικό με αναλυτική παρουσίαση των διδαχθέντων Ενοτήτων, υπογεγραμμένο από   Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
Α’ ΕΠΙΠΕΔΟΥ

1η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:  ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ  STEM
·         Εισαγωγή στο STEM
·         Σπουδαιότητα και αναγκαιότητα εκπαιδευτικών STEM
·         Παραδείγματα  εκπαιδευτικών προγραμμάτων STEM
·         Εισαγωγή στο σχεδιασμό αντικειμένων με τη χρήση FreeCAD

2η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: SCRATCH  ΓΙΑ ARDUINO
·         Εισαγωγή σε  μικροελεγκτές ανοιχτού υλισμικού 
·         Προγραμματισμός Scratch για arduino (S4A)
·         Αισθητήρες και κινητήρες για arduino με προγραμματισμό S4A

3η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: WIRING  ΓΙΑ ARDUINO
·         Εισαγωγή στη wiring  (C++)
·         Αισθητήρες και κινητήρες για arduino με προγραμματισμό wiring 

4η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΩΤΗΣ ΕΚΑΠΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ STEM
·         Οδηγίες υλοποίησης 1η εκπαιδευτικής πρότασης STEM  (Εργαστήρια)

5η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΚΑΠΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ STEM
·         Οδηγίες υλοποίησης 2η εκπαιδευτικής πρότασης STEM  (Εργαστήρια)ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
Β’ ΕΠΙΠΕΔΟΥ
1η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:  ΑΝΑΘΕΣΗ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ STEM
·         Παραδείγματα εκπαιδευτικών προτάσεων STEM
·         Μελέτη και Σχεδίαση από επιμορφωμένους εκπαιδευτικών προτάσεων STEM

2η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ : ΠΡΩΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
·         Πρώτο στάδιο Υλοποίησης των επιλεγμένων  εκπαιδευτικών προτάσεων STEM. (Εργαστήρια)

3η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:  ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΤΑΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
·         Τελικό στάδιο Υλοποίησης των επιλεγμένων  εκπαιδευτικών προτάσεων STEM. (Εργαστήρια)
·         Παρουσίαση εκπαιδευτικών προτάσεων και υλοποιημένων κατασκευών STEM.

Κόστος :   250 ευρώ για το Α΄ Επίπεδο
                  300 ευρώ για το Β ΄Επίπεδο

Πληροφορίες-Εγγραφές: Παπαγιαννίδης Γιάννης τηλ 6947126075
e-mail  kozanieef@gmail.com

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΕΠΩΝΥΜΟ ………….....................................................................................................
ΟΝΟΜΑ ……………………………………………………………………………………
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ………………………………………………………………………………………
ΙΔΙΟΤΗΤΑ ………………………………………………………………………………………
Δ/ΝΣΗ ………………………………………………………………………………………
ΠΟΛΗ ………………………………………………………………………………………
ΤΗΛΕΦΩΝΟ …………………………………………………………………………………………
ΠΟΛΗ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΑKOΛΟΥΘΗΣΩ: ΚΟΖΑΝΗ

ΜΟΝΟ ΕΠΙΠΕΔΟ Α

ΕΠΙΠΕΔΟ Α & Β
E-MAIL ………………………………………………………………………………………

Παρασκευή, 28 Σεπτεμβρίου 2018

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΖΑΝΗ ΜΕ ΕΕΦ

Σεμινάριο Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Ενηλίκων 400 ωρών
(Μέγιστη Μοριοδότηση για Δομές Διά Βίου Μάθησης -ΔΙΕΚ, ΣΕΚ, ΚΔΒΜ) & Κατάλληλη προετοιμασία για τις εξετάσεις Επάρκειας στον ΕΟΠΠΕΠ. 

Έναρξη Οκτώβριος 2018
Κόστος : 550 €

Πληροφορίες - Εγγραφές: Παπαγιαννίδης Γιάννης: 6947126075
e-mail: kozanieef@gmail.com