Πέμπτη, 8 Σεπτεμβρίου 2016ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ
ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΕΞΑΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 200 ΩΡΩΝ  
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ


Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών, στο πλαίσιο επιμόρφωσης των μελών της και εκπαιδευτικών άλλων ειδικοτήτων συνεχίζει τις επιμορφωτικές δραστηριότητες στον χώρο της εκπαίδευσης και σε συνεργασία με Κρατικό Πανεπιστήμιο της Χώρας διοργανώνει για το Ακαδημαϊκό Έτος 2016 – 2017 Μοριοδοτούμενο Επιμορφωτικό Σεμινάριο Εκπαιδευτών Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.)

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς μόνιμους και ωρομίσθιους, σε στελέχη της εκπαίδευσης όλων των ειδικοτήτων ακόμη και σε φοιτητές που τους ενδιαφέρει η εκπαίδευση στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι οι εκπαιδευτικοί, να αναβαθμιστούν εμπλουτίζοντας τις  γνώσεις τους και αποκτώντας τα εφόδια και τις ικανότητες, σε θέματα που αφορούν το πρόγραμμα σπουδών των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας, ώστε μπορέσουν να ανταποκριθούν με επιτυχία στις απαιτήσεις των σύγχρονων εκπαιδευτικών δράσεων.

Πόλεις διεξαγωγής: Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Κοζάνη.

Ενδεικτικές θεματικές ενότητες: .

Νομοθετικό Πλαίσιο – Αρχές λειτουργίας των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας

Τα έργο και ο ρόλος του εκπαιδευτικού των Σ.Δ.Ε.

Τα έργο και ο ρόλος του διευθυντή των Σ.Δ.Ε

Διδακτικές μέθοδοι στα Σ.Δ.Ε.

Αυτοαξιολόγηση των εκπαιδευομένων

Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου από τους εκπαιδευομένους

Βιωματική μάθηση και διαθεματικότητα

Σχέσεις εκπαιδευτών – εκπαιδευόμενων

Φάκελος εκπαιδευτικού και εκπαιδευόμενου

Project και εργαστήρια στα Σ.Δ.Ε.

Σύγχρονες τεχνικές εκπαίδευσης

Σχεδιασμός διδακτικής ενότητας

Διερεύνηση εκπαιδευτικών τεχνικών

Βασικές εκπαιδευτικές τεχνικές.

Εκπαίδευση ενηλίκων: εννοιολογικό πλαίσιο

Η σημασία της εκπαίδευσης σε ομάδες

Τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας στην Ελλάδα

Διάρκεια: Επιμορφωτικό σεμινάριο Εξάμηνης Διάρκειας250 ωρών

Δομή υλοποίησης του προγράμματος:
40% Δια ζώσης διδασκαλία, 20e-learning, 20% πρακτική άσκηση και 20% υλοποίηση εργασιών και παρουσίαση σε Συνέδριο.

Στο τέλος του προγράμματος θα δοθεί Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης  από κρατικόΠανεπιστήμιο.

Έναρξη μαθημάτων: Οκτώβριος 2016.

Οικονομικό κόστος: 260
Προκαταβολή 50€ και το υπόλοιπο ποσό θα καταβάλλεται τμηματικά σε πέντε δόσεις.
Ειδικές τιμές:
- Μέλη Ε.Ε.Φ. κόστος 230€
- Για όσους έχουν παρακολουθήσει τα τελευταία δύο χρόνια άλλα σεμινάρια της Ε.Ε.Φ. 200€  
- Άνεργοι 200€
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου