Τετάρτη, 29 Οκτωβρίου 2014

« ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ»

Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών , στο πλαίσιο υλοποίησης του Κοινωνικού Σχολείου προσκαλεί τα μέλη της, αλλά & εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων στην εκπαιδευτική δραστηριότητα με θέμα «Διαχείριση των προβλημάτων της Σχολικής Τάξης» σε μία ξεχωριστή συνεργασία με το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο.
Το σεμινάριο απευθύνεται σε Εκπαιδευτικούς, Στελέχη της Διοίκησης και άλλους παράγοντες όλων των ειδικοτήτων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης (Δημόσιας και Ιδιωτικής).
Η αναγκαιότητα της επιμόρφωσης τους σε θέματα διαχείρισης και προβλημάτων μέσα στο χώρο του σχολείου που αναδεικνύονται και αναφύονται μέσα από μια σειρά ερευνών που κάνουν επιτακτική την ουσιαστική, μακροχρόνια & σε βάθος Κατάρτιση της Εκπαιδευτικής Κοινότητας.
ΣΚΟΠΟΣ: Το πρόγραμμα αποσκοπεί στο να συμβάλλει στη διεύρυνση των γνώσεων των εκπαιδευτικών, οι οποίες σχετίζονται με την αντιμετώπιση & διαχείριση δυσκολιών και προβλημάτων στο πλαίσιο της σχολικής κοινότητας, όπως εκφοβισμός, επιθετική συμπεριφορά, συγκρούσεις κλπ., καθώς & την αντιμετώπιση των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
 Επιπλέον, το σεμινάριο στοχεύει, μέσα από βιωματικές ασκήσεις, που είναι το κύριο μέρος του σεμιναρίου, στην ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών σε θέματα που σχετίζονται με την προσωπική τους ανάπτυξη όπως η αναγνώριση & η έκφραση θετικών συναισθημάτων, η διαχείριση αρνητικών συναισθημάτων, η χρήση της ενσυναίσθησης ως μέσου επικοινωνίας, η διαχείριση του άγχους κ.α. με απώτερο σκοπό τη βελτίωση των δεξιοτήτων επικοινωνίας τους με τους μαθητές, τους γονείς & τους συναδέλφους τους, ώστε να βελτιώνεται καθημερινώς της αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού τους έργου.
ΤΡΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
α) Το Σεμινάριο περιλαμβάνει τις παρακάτω διδακτικές ενότητες διάρκειας 80 ωρών

1)ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
2)ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
3)ΔΙΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
4)ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

β) Στο πλαίσιο του Σεμιναρίου θα πραγματοποιηθούν βιωματικές ασκήσεις προσωπικής ανάπτυξης από εξειδικευμένους επιστήμονες. Θα δημιουργηθούν 3 ομάδες εκπαιδευτικών και η διάρκεια των βιωματικών ασκήσεων για κάθε ομάδα θα είναι 30 ώρες. Μέσα από τις βιωματικές ασκήσεις οι εκπαιδευτικοί θα μάθουν πρακτικούς τρόπους διαχείρισης κρίσεων στη σχολική τάξη και ιδιαίτερα θα εξοικειωθούν με προσεγγίσεις αναγνώρισης και διαχείρισης αρνητικών συναισθημάτων και συμπεριφορών.
γ) Το σεμινάριο περιλαμβάνει μελέτη ψηφιακού επιμορφωτικού υλικού στο πλαίσιο δραστηριοτήτων e-learning διάρκειας 90 ωρών.
H δια ζώσης διδασκαλία θα πραγματοποιηθεί από μέλη του διδακτικού προσωπικού του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου και από Εξειδικευμένους Επιστήμονες.
Η συνολική διάρκεια του σεμιναρίου είναι: 200 ώρες
Το Σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στην Κοζάνη.
Η διάρκεια του Σεμιναρίου είναι 6 μήνες (από το μήνα Δεκέμβριο του έτους 2014 )

Kόστος Σεμιναρίου: 200€
Προκαταβολή 100€ και αποπληρωμή με τη λήξη του σεμιναρίου.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του Σεμιναρίου θα χορηγηθεί βεβαίωση από το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο.
Για περισσότερες ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΕΓΓΡΑΦΕΣ:
Πάλλα Μαριαρένα: 6946792463
Αποστολή e- mail με τα στοιχεία σας: mariarenapalla@yahoo.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου