Τρίτη, 3 Σεπτεμβρίου 2013

Γριβαίων 6, 106 80 Αθήνα
Τηλ: 210 3635701  Fax: 210 3610690 
www.eef.gr -  e-mail: eef@otenet.gr

 
ΟΙ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Α' ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕIΟΥ.
Ορισμένες υποθέσεις και τα αντίστοιχα αμείλικτα ερωτήματα

Σύμφωνα με το νέο ωρολόγιο πρόγραμμα της Α' Λυκείου, τα μαθήματα των Φυσικών Επιστημών θα εξακολουθήσουν να διδάσκονται έξι (6) ώρες εβδομαδιαίως. Οι εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας του μαθήματος της Φυσικής ελαττώνονται κατά μία (1), ενώ οι αντίστοιχες του μαθήματος της Βιολογίας αυξάνονται κατά μία (1).

Ο κλάδος Π.Ε. 04 - Φυσικών Επιστημών είναι ενιαίος και συνεπώς η επιλογή αυτή δε δημιουργεί εργασιακού τύπου προβλήματα. Άλλωστε η Ένωση Ελλήνων Φυσικών, διαχρονικά, δεν αντιμετωπίζει τα θέματα της εκπαίδευσης συντεχνιακά, υπηρετώντας το βασικό σκοπό της εκπαίδευσης: την ΠΑΙΔΕΙΑ.

Ο Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων και αρμόδιος για θέματα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Σ. Κεδίκογλου θεωρεί ότι η χρήση της Τράπεζας Θεμάτων Εξετάσεων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας θα "αναγκάσει" τις/τους εκπαιδευτικούς να διδάσκουν ολόκληρη την προβλεπόμενη από τα αναλυτικά προγράμματα των μαθημάτων διδακτέα ύλη. Αναγνωρίζει συνεπώς και ορθά τη σημασία της διδασκαλίας του συνόλου της προβλεπόμενης εξεταστέας ύλης. Τα ισχύοντα αναλυτικά προγράμματα σπουδών των μαθημάτων της Φυσικής και της Βιολογίας στην Α' τάξη του Γενικού Λυκείου προβλέπουν ετησίως εβδομήντα (70) ώρες διδασκαλίας για το μάθημα της Φυσικής και είκοσι επτά (27) ώρες μόνο για εκείνο της Βιολογίας. Η διδακτέα ύλη του μαθήματος της Φυσικής, όπως είναι απολύτως προφανές, είναι αδύνατον να διδαχθεί ολόκληρη. Ένα ακόμη από τα "τεχνικά λάθη" του σχεδίου νόμου ή κάτι άλλο;

Μήπως έχουν εκπονηθεί νέα αναλυτικά προγράμματα σπουδών γι' αυτά τα μαθήματα και αυτά τα νέα προγράμματα οδήγησαν στη διαφοροποίηση των εβδομαδιαίων ωρών διδασκαλίας τους; Κι αν έχουν εκπονηθεί νέα αναλυτικά προγράμματα σπουδών γι' αυτά τα μαθήματα, γιατί εκπονήθηκαν; Αξιολογήθηκαν τα ισχύοντα και κρίθηκε ότι χρειάζονται βελτίωση; Με ποιά μεθοδολογία και με ποιά κριτήρια έγινε αυτή η αξιολόγηση; Ποιοί φορείς αξιολόγησαν; Ποιά φυσικά πρόσωπα; Γιατί δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα τα νέα προγράμματα ή τουλάχιστον οι αρχές στις οποίες βασίστηκαν και η διδακτέα ύλη; Ποιά η επίδραση αυτών των προγραμμάτων στα συνολικά για ολόκληρη τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση αναλυτικά προγράμματα σπουδών των μαθημάτων αυτών; Γιατί δεν ενεπλάκη ο κλάδος σε σχετική δημόσια διαβούλευση; Γνωρίζουν έστω ορισμένες από τις απαντήσεις των παραπάνω ερωτημάτων οι εμπλεκόμενες επιστημονικές Ενώσεις; Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών δε γνωρίζει.

Μήπως δεν έχουν εκπονηθεί νέα αναλυτικά προγράμματα σπουδών γι' αυτά τα μαθήματα αλλά θα διαφοροποιηθούν τα ήδη υπάρχοντα σύμφωνα με το νέο ωρολόγιο πρόγραμμα; Αν αυτό συμβαίνει, είναι βαρύτατο μεθοδολογικό σφάλμα, το οποίο δε συνάδει με το συστημικό χαρακτήρα της εκπαίδευσης. Ποιοί λόγοι προκάλεσαν τη διαφοροποίηση των εβδομαδιαίων ωρών διδασκαλίας αυτών των μαθημάτων; Συντεχνιακοί; Εξυπηρέτησης αναγκών ημετέρων; Ποιοί;

Οι παραπάνω θέσεις είναι πάγιες θέσεις της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών και δε σχετίζονται με τις ευκαιριακές διαφοροποιήσεις των εβδομαδιαίων ωρών διδασκαλίας των μαθημάτων των Φυσικών Επιστημών. Άλλωστε διατυπώθηκαν και πρόσφατα στο σχολιασμό του υπό κατάθεσή στη Βουλή των Ελλήνων σχεδίου νόμου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Καταγγέλλοντας, περιμένουμε απαντήσεις...

Από την Επιτροπή Παιδείας της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου