Τετάρτη, 21 Ιουνίου 2017

Νέες θέσεις για αναπληρωτές!!! Επανέρχονται μετά από χρόνια οι Τάξεις Υποδοχή στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Επιστρέφουν μετά από αρκετά χρόνια οι Τάξεις Υποδοχής στη Δευτεροβάθμια γεγονός που
κρίνεται θετικό όχι μόνο για τους μαθητές αλλά και για τους εκπαιδευτικούς καθώς
αναμένεται να απασχοληθούν περίπου 70 ίσως και περισσότεροι αναπληρωτές στο θεσμό
αυτόν που χρόνια έχει η Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.
Να σημειώσουμε ότι διατηρείται και θεσμός των ΔΥΕΠ όπου και εκεί απασχολήθηκαν φέτος
περίπου 100 αναπληρωτές με πλήρες και μειωμένο ωράριο.
Σε εγκύκλιο του το Υπουργείο Παιδείας τονίζει ότι ισχύει η υπ’ αριθμ. Φ10/20/Γ1/708/07-
09-1999 (Β΄ 1789) Υ.Α. με θέμα «Διαπολιτισμική Εκπαίδευση – Ίδρυση και λειτουργία
Τάξεων Υποδοχής και Φροντιστηριακών Τμημάτων Σχετ. Αριθμ. Φ2/378/Γ1/1124/8.12.94
(ΦΕΚ 930/14.1294/τ.Β΄)», με την οποία δύνανται να ιδρύονται Τάξεις Υποδοχής Ι ή ΙΙ για
τους μαθητές που δεν έχουν την απαιτούμενη γνώση της ελληνικής γλώσσας, προκειμένου
να ενταχθούν ομαλά στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου