Παρασκευή, 17 Αυγούστου 2018

Ετήσιο Σεμινάριο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης στην Κοζάνη.


Επιμορφωτικό Σεμινάριο
« ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ : Ετερότητα, αποδοχή, ένταξη και σχολείο»

Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών σε συνεργασία με  το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, υλοποιεί για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 επιμορφωτικό σεμινάριο στην Κοζάνη με θέμα: «Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: Ετερότητα, αποδοχή, ένταξη και σχολείο»
Τo Επιμορφωτικό Σεμινάριο απευθύνεται:
1.      Σε εκπαιδευτικούς που εργάζονται στους τομείς της Εκπαίδευσης και της Διά Βίου Μάθησης
2.      Σε Στελέχη της Διοίκησης
3.      Σε πτυχιούχους ΑΕΙ οι οποίοι ενδιαφέρονται να εργαστούν στους τομείς της Εκπαίδευσης και της Διά Βίου Μάθησης
4.      Σε πτυχιούχους οι οποίοι εργάζονται ή σκοπεύουν να εργαστούν  σε Κέντρα Παροχής Κοινωνικής Φροντίδας ή σε Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις
5.      Σε πτυχιούχους ΑΕΙ οι οποίοι έχουν επιστημονικό ενδιαφέρον για τα αναφερόμενα γνωστικά πεδία
Σκοπός: Η σχολική ένταξη των προσφύγων στο εκπαιδευτικό σύστημα  είναι σκόπιμο να υποστηριχθεί από εξειδικευμένο διδακτικό προσωπικό, το οποίο αφενός θα είναι ενημερωμένο σχετικά με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους και αφετέρου θα μπορεί να ανταποκριθεί στις ιδιαίτερες ανάγκες τους. Ιδιαίτερα χρήσιμη είναι η εξοικείωση με τις μεθόδους διδασκαλίας της ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας, καθώς και με τις διδακτικές πρακτικές σε πολυπολιτισμικό περιβάλλον.
Όσο και αν οι Έλληνες εκπαιδευτικοί είναι αρκετά ενημερωμένοι πάνω σε θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης λόγω της αυξημένης μεταναστευτικής ροής προς την χώρα μας κατά τις προηγούμενες δεκαετίες, η σημερινή κατάσταση με τους πρόσφυγες έχει τις δικές της ιδιαιτερότητες.
Για το λόγο αυτό θεωρείται απαραίτητη η κατάρτιση των εκπαιδευτικών πάνω σε θέματα σχολικής ένταξης και εκπαίδευσης προσφύγων. Το σεμινάριο που προτείνουμε στοχεύει να καλύψει το κενό αυτό.
Στόχος: Βελτίωση και ανάπτυξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων που πρέπει να διαθέτουν τόσο οι έμπειροι εκπαιδευτές όσο και οι νέοι, προκειμένου να μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των Προγραμμάτων Ένταξης και Εκπαίδευσης Προσφύγων, εντός και εκτός σχολικού περιβάλλοντος.
Διάρκεια: 400 ωρών
Ημέρες και ώρες διεξαγωγής σεμιναρίου: Ένα Σαββατοκύριακο κάθε μήνα
 Πόλη διεξαγωγής: Κοζάνη
Κόστος: 550    
Με το πέρας των μαθημάτων, θα δοθεί στους συμμετέχοντες Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης και Συνοδευτικό με αναλυτική παρουσίαση των διδαχθέντων Ενοτήτων, υπογεγραμμένο από το ΚΕΚ του Πανεπιστημίου.

Θεματικές Ενότητες
  • Έννοια, περιεχόμενο και  μοντέλα διαχείρισης της πολυπολιτισμικότητας/διαφορετικότητας στο ελληνικό σχολείο
·         Δημογραφική πραγματικότητα, Πληθυσμιακές μεταβολές και η Εκπαίδευση των προσφύγων και των μεταναστριών/ών
·         Ευρωπαϊκές και Εθνικές Εκπαιδευτικές Πολιτικές διαχείρισης της πολιτισμικής ετερότητας
·         Ο ρόλος του σχολείου στη διαχείριση της ετερότητας
·         Η αξιοποίηση  μαθημάτων όπως η ιστορία ή/και τα μαθηματικά ως εργαλεία διαπολιτισμικής αγωγής 
·         Διαπολιτισμικές δεξιότητες της/του εκπαιδευτικού
  • Η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης ή ως ξένης.
·         Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Φύλο
·         Οικογενειακό περιβάλλον και σχολικές επιδόσεις σε πολυπολιτισμικές Σχολικές Μονάδες
·         Η αξιολόγηση στη διαπολιτισμική εκπαίδευση

Για περισσότερες ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΕΓΓΡΑΦΕΣ:
Γραμματεία, κα Ντοβόλη Γιώτα: 6948833092
Υπεύθυνη οργάνωσης: Πάλλα Μαριαρένα 6946792463
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν τα πλήρη στοιχεία τους ,e-mail ,ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο υποχρεωτικά με e-mail kozanieef@gmail.com

ΑΙΤΗΣΗ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΕΠΩΝΥΜΟ:…………………………………………………………………………….
ΟΝΟΜΑ:…………………………………………………………………………………
ΙΔΙΟΤΗΤΑ:………………………………………………………………………………
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:……………………………………………………………………………
Ε- ΜΑΙL: …………………………………………………………………………………
TΗΛΕΦΩΝΟ:…………………………………………………………………………….

ΕΤΗΣΙΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΖΑΝΗ 500 ΩΡΩΝ 

  
ΕΤΗΣΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 500 ΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ    ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ
   
Σκοπός του σεμιναρίου είναι όλοι οι εκπαιδευτικοί, το ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό, το ειδικό βοηθητικό προσωπικό και όλοι οι εμπλεκόμενοι στην εκπαιδευτική διαδικασία να αποκτήσουν τη γνώση και τα εφόδια τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο ώστε μπορέσουν να ανταποκριθούν με επιτυχία στο δύσκολο έργο τους.
 Ταυτότητα του Προγράμματος: Το πρόγραμμα εξειδίκευσης στην Ειδική Αγωγή (500ωρών) αναγνωρίζεται από το Υπουργείο Παιδείας και μοριοδοτείται σύμφωνα με τον Ν. 4415/2016, Τεύχος Α΄159/06.09.2016. και τον Ν. 61048/Ε2/2017, Φ.Ε.Κ. 1239 Β/2017.
Ενδεικτικές θεματικές ενότητες: 
•Εισαγωγή στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση: Θεωρητικό Πλαίσιο και Δομές
•Νομοθετικό Πλαίσιο, ΑΠΣ και ΔΕΠΣ Ειδικής Αγωγής
•Διεπιστημονική Συνεργασία
•Παιδαγωγική της Ένταξης και συμπερίληψη 
•Αναλυτικά Προγράμματα Εκπαίδευσης: θεωρητικές προσεγγίσεις και πρακτικές εφαρμογές
•Αρχική – Ενδιάμεση και Τελική Αξιολόγηση των μαθητών 
•Διαδικασία Διάγνωσης – Διαφοροδιάγνωσης 
•Διαφοροποιημένη Διδασκαλία
•Σχεδιασμός και Υλοποίηση Προγραμμάτων πρώιμης παρέμβασης 
•Σύγχρονες Θεωρητικές Προσεγγίσεις στις Μαθησιακές Δυσκολίες
•Κατηγοροποίηση – Αξιολόγηση – Διάγνωση των ΜΔ
•Δυσλεξία, Δυσγραφία, Δυσορθογραφία, Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες στην Ανάγνωση
•Κατάρτιση και Εφαρμογή Εξατομικευμένων Προγραμμάτων Εκπαίδευσης (ΕΠΕ) 
•Ψυχική Υγεία και Ψυχοπαθολογία
•Στοιχεία Γενικής, Εξελικτικής, Σχολικής και Κλινικής Ψυχολογίας
•Νόηση- Νοημοσύνη: Ορισμοί και Έννοιες
•Συσχέτιση Νοημοσύνης και Μάθησης
•Εκπαιδευτικές Ανάγκες παιδιών με Νοητική Ανεπάρκεια 
•Συστήματα Ταξινόμησης Νοητικής Ανεπάρκειας 
•Σύνδρομο Down
•Ψυχοκινητική ανάπτυξη, Διαταραχές Κινητικότητας, Πολυαναπηρίες
•Εκπαίδευση Παιδιών με Τύφλωση , Εκπαίδευση Παιδιών Κώφωση και Τυφλοκώφωση
•Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος: Αυτισμός: Γνωστικές και Ερμηνευτικές Προσεγγίσεις
•Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος: Asperger
•Μοντέλα και Προσεγγίσεις Παρέμβασης στον Αυτισμό
•Συμπτώματα, Κλινική Εικόνα, Διάγνωση και αντιμετώπιση της ΔΕΠ-Υ
•Προσαρμογές και διευκολύνσεις με υποστηρικτικές τεχνολογίες 
•Τεχνικές χρησιμοποίησης των Λογισμικών και των Υποστηρικτικών Τεχνολογιών 
•Συμβουλευτική και Στήριξη Μαθητών , Συμβουλευτική και Στήριξη Οικογένειας  
•Οδηγός ανίχνευσης παιδικής κακοποίησης
•Ειδική παιδαγωγική θεραπευτικής τέχνης, Ειδική Αγωγή και Διαδραστικό Θέατρο
 
Η Διάρκεια του προγράμματος είναι 500 ώρες, 9 μήνης διάρκειας  (ετήσιο).
Δομή  υλοποίησης του προγράμματος:
28% Δια ζώσης διδασκαλία, 27% e-learning, 20% πρακτική άσκηση σε εξειδικευμένα κέντρα,  και 25% υλοποίηση εργασιών και παρουσίαση σε Συνέδριο. 

Στο τέλος του προγράμματος
θα δοθεί ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στην ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ)  από κρατικό Πανεπιστήμιο.
Έναρξη μαθημάτων ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ  2018
 
Τόπος Διεξαγωγής: Κοζάνη
*Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας                          

Πληροφορίες στη γραμματεία της ΕΕΦ  
 Ντοβόλη Γιώτα  :   6948833092
Αποστολή της αίτησης (επισυνάπτεται) υποχρεωτικά με e-mail στο: kozanieef@gmail.com
Οικονομικό κόστος: 660 ευρώ.  
Ειδικές τιμές:  Άνεργοι ,  Α.Μ.Ε.Α. ΑΙΤΗΣΗ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΕΠΩΝΥΜΟ                   ………….....................................................................................................
ΟΝΟΜΑ                       ……………………………………………………………………………………………………………
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ              ……………………………………………………………………………………………………………
ΙΔΙΟΤΗΤΑ                     …………………………………………………………………………………………………………….
Δ/ΝΣΗ                          …………………………………………………………………………………………………………….
ΠΟΛΗ                          ……………………………………………………………………………………………………………..
ΤΗΛΕΦΩΝΟ                 …………………………………………………………………………………………………………….
ΠΟΛΗ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΩ  ……………………………………………………………………………………….
E-MAIL                         ……………………………………………………………………………………………………………..


Παρασκευή, 2 Φεβρουαρίου 2018

ΕΤΗΣΙΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΖΑΝΗ 400 ΩΡΩΝ

ΕΤΗΣΙΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 400 ΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΖΑΝΗ
Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών σε συνεργασία με Δημόσιο Κρατικό Πανεπιστήμιο υλοποιεί ετήσιο επιμορφωτικό πρόγραμμα 400 ωρών στην Κοζάνη με στόχο την επιμόρφωση των μελών της αλλά και των εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων.
Τίτλος Σεμιναρίου: Νέα δεδομένα και συνθήκες στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: ετερότητα, αποδοχή, ένταξη και σχολείο.
Στόχος του προγράμματος είναι  ευρύτερα η επιστημονική/επαγγελματική τους ανάπτυξη, σε συνδυασμό με την ατομική τους βελτίωση, στο τόσο σημαντικό και επίκαιρο από άποψη ενδιαφέροντος πεδίο της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και ειδικότερα η προετοιμασία και η ενδυνάμωσή τους για να ανταποκριθούν με επιτυχία στα καθήκοντα που θέτουν οι νέες συνθήκες των ανομοιογενών, πολυπολιτισμικών τάξεων, όπως και των τμημάτων υποδοχής, και των μαθητριών και των μαθητών που προέρχονται από διαφορετικά πολιτισμικά, εθνικά και κοινωνικά περιβάλλοντα, καθώς όπως όλες και όλοι γνωρίζουμε οι Έλληνες και οι Ελλην
ίδες εκπαιδευτικοί δεν προετοιμάστηκαν κατά τη διάρκεια των βασικών τους σπουδών για την αντιμετώπιση των συγκεκριμένων προβλημάτων.

Οι Διδακτικές Ενότητες του Σεμιναρίου είναι οι εξής:
1.    Έννοια, περιεχόμενο και  μοντέλα διαχείρισης της πολυπολιτισμικότητας/διαφορετικότητας στο ελληνικό σχολείο.
2.    Δημογραφική πραγματικότητα, Πληθυσμιακές μεταβολές και η Εκπαίδευση των προσφύγων και των μεταναστριών/ών
3.    Ευρωπαϊκές και Εθνικές Εκπαιδευτικές Πολιτικές διαχείρισης της πολιτισμικής ετερότητας
4.    Ο ρόλος του σχολείου στη διαχείριση της ετερότητας
5.    Για ένα Διαπολιτισμικό πρόγραμμα σπουδών
6.    Η αξιοποίηση των μαθημάτων όπως τα μαθηματικά και η ιστορία ως εργαλεία διαπολιτισμικής αγωγής
7.    Διαπολιτισμικές Δεξιότητες του/της εκαπιδευτικού
8.    Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και φύλο
9.    Οικογενειακό περιβάλλον και σχολικές επιδόσεις σε πολυπολιτισμικές σχολικές μονάδες
10.                      Η αξιολόγηση στη διαπολιτισμική εκπαίδευση
Κόστος: 550 € (προκαταβολή με  εγγραφή 100€).
Πληροφορίες στη Γραμματεία: κ. Ντοβόλη 6948833092
e-mail: kozanieef@gmail.com

     Εγγραφές έως 15  Φεβρουαρίου 2018
(Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας)


Τετάρτη, 24 Ιανουαρίου 2018

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ - SOLAR MASTER

Παιδαγωγικές Δραστηριότητες

Για Παιδιά Δημοτικού
Το Solar master είναι ένα σετ ηλιακής ενέργειας με το οποίο τα παιδιά μπορούν να κατασκευάσουν πολλές διαφορετικές κατασκευές που κινούνται με την ενέργεια του ήλιου!!
Όπως, ρομπότ εξερεύνησης, βάρκα, αεροπλάνο, ελικόπτερο, αγωνιστικό αυτοκίνητο, υβριδικά μοντέλα.


Όποια και αν είναι η δύναμη του ήλιου, χάρη στα μεγάλα ηλιακά κάτοπτρα και την υψηλή απόδοση των ηλιακών συλλεκτών, το μοντέλα σας σας θα είναι απόλυτα φορτισμένα και έτοιμη για δράση. Το ηλιακό πάνελ μπορεί να παράγει ηλεκτρική ενέργεια 4.5V. Ο κινητήρας διαθέτει διακόπτη με 3 θέσεις λειτουργίας και λειτουργία φόρτισης.
Δυνατότητα φόρτισης δύο AAA επαναφορτιζόμενων μπαταριών (1,5 V) κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του μοντέλου.
Ο συλλέκτης του ήλιου μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ενισχύσει το φως του ήλιου για το ηλιακό πάνελ, που βοηθά στην αύξηση της τροφοδοσίας κατά τη διάρκεια συννεφιάς ή βροχερών ημερών.
Το μπουκάλι πλευστότητας και η προπέλα επιτρέπει τα μοντέλα να επιπλέουν και να κινούνται εμπρός και πίσω στην επιφάνεια του νερού.
Κατάλληλο για ηλικίες 7+
Πληροφορίες στο τηλεφ: 6981992326

Πέμπτη, 21 Σεπτεμβρίου 2017

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΖΑΝΗ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΦΟΡΕΑΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 300 ΩΡΩΝ (Μέγιστη Μοριοδότηση)
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΟΠΠΕΠ
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η πιστοποιημένη εκπαιδευτική επάρκεια αποτελεί πλέον προϋπόθεση προκειμένου o εκπαιδευτής να μετάσχει σε χρηματοδοτούμενο από δημόσιους πόρους πρόγραμμα της μη τυπικής εκπαίδευσης.
Στο πλαίσιο της μη τυπικής εκπαίδευσης, δηλαδή της εκπαίδευσης που παρέχεται σε οργανωμένο εκπαιδευτικό πλαίσιο εκτός του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος και μπορεί να οδηγήσει στην απόκτηση πιστοποιητικών αναγνωρισμένων σε εθνικό επίπεδο, φορείς παροχής υπηρεσιών είναι:
α) η Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) η οποία παρέχει αρχική επαγγελματική κατάρτιση στους απόφοιτους της υποχρεωτικής τυπικής εκπαίδευσης,β) το Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) το οποίο παρέχει αρχική επαγγελματική κατάρτιση στους απόφοιτους της τυπικής μη υποχρεωτικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ΓΕΛ και ΕΠΑΛ καθώς και των Σ.Ε.Κ.
γ) το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης το οποίο παρέχει συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση, γενική εκπαίδευση ενηλίκων, επαγγελματικό προσανατολισμό και δια βίου συμβουλευτική καιδ) το Κολλέγιο, το οποίο παρέχει μη τυπική εκπαίδευση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου Θ΄ του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012, στους αποφοίτους της τυπικής μη υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Η πιστοποίηση επάρκειας μέσω ΕΟΠΠΕΠ είναι αναγκαία για όσους απευθύνονται σε φορείς μη τυπικής εκπαίδευσης. Η ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ πραγματοποιεί για άλλη μία χρονιά με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου υλοποιεί ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ που αφορά την ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ καθώς αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης του ΕΟΠΠΕΠ.

Η Διάρκειά του Σεμιναρίου είναι 300 ώρες που δίνει τη μέγιστη μοριοδότηση σε όλες τις ΔΟΜΕΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ.
Το επιμορφωτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε υποψήφιους που δεν διαθέτουν επαγγελματική εμπειρία 150 ωρών, σε όσους θέλουν να προετοιμαστούν για τις εξετάσεις του ΕΟΠΠΕΠ και σε όσους επιθυμούν ν μοριοδοτούνται σε όλες τις Δομές τις Δια Βίου Εκπαίδευσης. Κατόπιν γίνεται ένταξη και σε Μητρώο.
Εντός του Πρόγραμματος πραγματοποιείται προετοιμασία για την ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και παρουσιαση αυτής από τους επιμορφούμενους.
Πόλη διεξαγωγής: ΚΟΖΑΝΗ
Με το πέρας των μαθημάτων, θα δοθεί στους συμμετέχοντες Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης και Συνοδευτικό με αναλυτική παρουσίαση των διδαχθέντων Ενοτήτων, υπογεγραμμένο από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και από την Ένωση Ελλήνων Φυσικών.

Πληροφορίες: Ντοβόλη Γιώτα 6948833092
Πάλλα Μαριαρένα 6946792463