Τρίτη, 5 Αυγούστου 2014

17 θέσεις στο ΧΥΤΑ Ανθεμούντα στη ΧαλκιδικήΤην κάλυψη 17 θέσεων, µε συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, ανακοίνωσε ο Περιφερειακός Σύνδεσμος Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κεντρικής Μακεδονίας, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη. 
Συγκεκριμένα, θα προσληφθούν τρεις ζυγιστές ΔΕ, ένας οδηγός Γ’ ΔΕ, έξι χειριστές μηχανημάτων ΔΕ (τρεις της Α’ ομάδας και τρεις της Β’ ομάδας), τρεις επόπτες ΔΕ και τέσσερις εργάτες ΥΕ. 
Το εν λόγω προσωπικό θα απασχοληθεί στο ΧΥΤΑ Ανθεμούντα για δύο µήνες. Οι ζυγιστές και οι επόπτες θα πρέπει, εκτός από το να κατέχουν απολυτήριο τίτλο δευτεροβάθµιας ή μεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, να γνωρίζουν και το χειρισµό Η/Υ. Οσον αφορά τους χειριστές μηχανημάτων,  θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να διαθέτουν και άδεια οδήγησης αυτοκινήτου (επαγγελµατική ή ερασιτεχνική). 
Οι αιτήσεις Οσοι επιθυμούν να προσληφθούν καλούνται να υποβάλουν αίτηση (αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή) στα κεντρικά γραφεία του συνδέσμου, Φράγκων 6-8, 54626 Θεσσαλονίκη, απευθύνοντάς τη στο Πρωτόκολλο. Αιτήσεις θα κατατίθενται αυτοπροσώπως και στο Γραφείο ∆ιάθεσης Χαλκιδικής – ΧΥΤΑ Ανθεμούντα, στην Τρίγλια. 
Η προθεσμία κατάθεσης λήγει στις 7 Αυγούστου. Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στα τηλέφωνα 2310/508.800 και 23730/52.316.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου