Κυριακή, 2 Νοεμβρίου 2014

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ!! 


Προκήρυξη 5Κ/2014 για 65 μόνιμους στη ΔΕΗ- Δειτε την κατανομή των θέσεων
Aπεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 5K/2014 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εξήντα πέντε (65) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Εταιρεία Δ.Ε.Η. Ανανεώσιμες Α.Ε.
Οι θέσεις ανά κλάδο/ειδικότητα είναι οι παρακάτω
ΤΕ Δοικητικού1
ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών2
ΤΕ Μηχανικών Γεωτεχνολογίας & Περιβάλλοντος2
ΤΕ Μηχανικών Πληροφορικής1
ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών2
ΠΕ Γεωλόγων (Μηχανικών)1
ΠΕ Γεωλόγων (Μηχανικών)3
ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού (Οικονομικής Κατ/νσης)13
ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού (Οικονομικής & Διοικητικής Κατ/νσης)1
ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών7
ΠΕ Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης2
ΠΕ Μηχανικών Πληροφορικής3
ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών6
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών3
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών2
ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών2
ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών1
ΠΕ Χημικών1
ΔΕΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ12
ΣΥΝΟΛΟ65

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου