Τετάρτη, 4 Σεπτεμβρίου 2013

                                  ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΓΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ (ΕΝΙΑΙΑ) ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ


Σας ενημερώνουμε ότι, η Ένωση Ελλήνων Φυσικών, στο πλαίσιο της συνεργασίας της με το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, προτίθεται να προσφέρει σε όσους έχουν επιμορφωθεί στα σεμινάριά της με θέμα:
"ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ" και « ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ», τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών επιπέδου Master στην ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, και την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ από το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σχεδίασε ένα ειδικό πρόγραμμα εξ αποστάσεως παρακολούθησης των μεταπτυχιακών προγραμμάτων του (ΜΑ) στην «Ειδική (Ενιαία) Εκπαίδευση» και την «Εκπαιδευτική Ηγεσία». Σκοπός του είναι η διευκόλυνση εργαζόμενων (κυρίως) εκπαιδευτικών από την Ελλάδα, οι οποίοι επιθυμούν να εγγραφούν και να παρακολουθήσουν τα Προγράμματα αυτά. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι επίσημα εγγεγραμμένο στο μητρώο Πανεπιστημίων του Υπουργείου Παιδείας της Κυπριακής Δημοκρατίας μετά από απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου του Κράτους και προσφέρει πλήρως αναγνωρισμένα προγράμματα πτυχιακού (BachelorDegree), μεταπτυχιακού (MasterDegree)και διδακτορικού (Ph.D) επιπέδουΑναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ως ισότιμο και ομοταγές προς τα Ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.


Η έναρξη του Μεταπτυχιακού Προγράμματος θα γίνει τον Οκτώβριο 2013
Για περισσότερες πληροφορίες : 
 
Πάλλα Μαριαρένα: 6946792463 κινητό

Εκδήλωση παρουσίασης των πιο κάτω μεταπτυχιακών προγραμμάτων (ΜΑ) του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου διοργανώνονται σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Προγράμματα: Πρώτη Αγωγή και Εκπαίδευση
Τεχνολογίες Μάθησης και Επικοινωνίας
Εκπαιδευτική Ηγεσία
Ειδική (Ενιαία) Εκπαίδευση
Μουσική Παιδαγωγική

Συγκεντρώσεις: Αθήνα: Σάββατο 14 Σεπτεμβρίου 2013, Ξενοδοχείο Τιτάνια (Πανεπιστημίου 52, Αθήνα), ώρα 11.00 πμ
Θεσσαλονίκη: Κυριακή 15 Σεπτεμβρίου 2013, Ξενοδοχείο Δάϊος (Λεωφ. Νίκης 59, Θεσσαλονίκη), ώρα 4.00

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου