Δευτέρα, 9 Σεπτεμβρίου 2013

2 επιστημονικοί συνεργάτες στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Χίου


Η Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Χίου , προκειμένου να καλύψει παροδικές εκπαιδευτικές ανάγκες διδακτικού έτους 2013 - 2014 (χειμερινό και εαρινό εξάμηνο), προκηρύσσει την πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και ωριαία αντιμισθία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 2638/1998 (ΦΕΚ 153 Α΄ ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και κατόπιν του ΩΠ 040953/09-13 εγκριτικού ΥΝΑ/ΓΔΔΥ/ΔΠΠ 2ο, ως κατωτέρω, ανά ειδικότητα και ενδεικτικό ανώτατο αριθμό ο οποίος τελικά θα διαμορφωθεί με γνώμονα τον αριθμό των σπουδαστών που θα φοιτήσουν.
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
1) ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ναυτικών Μαθημάτων
‘Eνας (01) Μηχανικός Α’ Τάξεως Ε.Ν. , για την διδασκαλία των μαθημάτων για το Χειμερινό Εξάμηνο : Μηχανολογικό Σχέδιο Α’ και ΜΕΚ Ε’ και για το Εαρινό Εξάμηνο στα Μαθήματα : Μηχανολογικό Σχέδιο Γ’ .
2) ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Γενικών και Τεχνικών Μαθημάτων Ένας (01) Μαθηματικός για την διδασκαλία των μαθημάτων για το Χειμερινό Εξάμηνο Εφαρμοσμένα Μαθηματικά Α’ και για το Εαρινό Εξάμηνο Εφαρμοσμένα Μαθηματικά Γ’.
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει σε είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη της τελευταίας δημοσίευσης, στον τύπο ή στην ιστοσελίδα του Προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (Αναζήτηση: Ανά είδος απόφασης/ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ), ήτοι την 30/09/2013, ημέρα Δευτέρα. Οι αιτήσεις με τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται ή αποστέλλονται «ΣΥΣΤΗΜΕΝΑ – ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ή EXPRESS» στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Χίου ταχυδρομική διεύθυνση Δημοκρατίας 26 – Χίος Ταχ. Κώδικας 82100 (Για το εμπρόθεσμο της αίτησης λαμβάνεται υπόψη είτε ο αριθμός πρωτοκόλλου που έλαβε, εάν υποβλήθηκε στη Γραμματεία της Ακαδημίας, είτε η ημερομηνία της σφραγίδας του Ταχυδρομείου με την ένδειξη ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ – ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ή EXPRESS, εάν εστάλη ταχυδρομικά).

ΠΗΓΗ: PROSON.GR

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου