Τετάρτη, 23 Νοεμβρίου 2016

ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΖΑΝΗ

Μοριοδοτούμενο Σεμινάριο
                          «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ»

H Ένωση Ελλήνων Φυσικών , υλοποιεί Μοριοδοτούμενο επιμορφωτικό σεμινάριο στην Κοζάνη 300 ωρών με θέμα «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων» με Πανεπιστημιακό Φορέα.
Τo Επιμορφωτικό Σεμινάριο απευθύνεται:
Σε όσους θέλουν να Πιστοποιηθούν ως Εκπαιδευτές Ενηλίκων για να διδάσκουν σε όλες τις δομές εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΙΕΚ, ΚΕΚ, ΚΔΒΜ, Σχολές Γονέων)
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του σεμιναρίου και την παράλληλη εγγραφή σε μητρώο εκπαιδευτών οδηγούνται αυτόματα (ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΕΣ) στις εξετάσεις του ΕΟΠΠΕΠ για απόκτηση της Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης (Πιστοποίησης Εκπαιδευτών Ενηλίκων του ΕΟΠΠΕΠ), που είναι απαραίτητη για να διδάσκεις σε όλες τις δομές δια βίου μάθησης (Δ.ΙΕΚ, Δ.ΣΕΚ, ΚΔΒΜ δήμων, ΙΕΚ ΟΑΕΔ, Ιδιωτικά ΚΕΚ, Σχολές Γονέων κ.α.).
Σκοπός του παρόντος προγράμματος εξειδίκευσης είναι να καταρτίσει τους εκπαιδευτικούς στα βασικά σημεία του πεδίου της εκπαίδευσης ενηλίκων, ώστε να αποκτήσουν εκείνες τις γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις, οι οποίες είναι απαραίτητες, προκειμένου να μπορούν να εκπαιδεύουν και να καταρτίζουν ομάδες ενηλίκων, στο γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητας τους.
Στόχος: Βελτίωση και ανάπτυξη ικανοτήτων δεξιοτήτων που πρέπει να έχουν τόσο οι έμπειροι εκπαιδευτές όσο και οι νέοι, καθώς και τα άτομα που επιδιώκουν να αποκτήσουν τις ικανότητες και δεξιότητες του εκπαιδευτή ενηλίκων.
Διάρκεια: 300 ώρες με 100 ώρες διά ζώσης διδασκαλία-100 ώρες εξ αποστάσεως με μέθοδο
Kόστος: 350 ευρώ
Ημέρες διεξαγωγής σεμιναρίου: 1 Σαββατοκύριακο κάθε μήνα στην ΚΟΖΑΝΗ.
Η έναρξη των μαθημάτων προγραμματίζεται για ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2016.
Με το πέρας των μαθημάτων, θα δοθεί στους συμμετέχοντες Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης και Συνοδευτικό με αναλυτική παρουσίαση των διδαχθέντων Ενοτήτων.

Θεματικές Ενότητες

  • Δια Βίου Μάθηση- Εκπαίδευση Ενηλίκων: Οικονομία, Κοινωνία, Πολιτική
  • Θεωρίες Μάθησης στην Εκπαίδευση Ενηλίκων
  • Διεργασία Ομάδας- Η Εκπαίδευση σε ομάδες
  • Εκπαίδευση και Υποστήριξη Κοινωνικά Ευπαθών Ομάδων
  • Βασικές Αρχές Σχεδιασμού και Οργάνωσης Διδακτικής Ενότητας
  • Εκπαιδευτικές Τεχνικές στην Εκπαίδευση Ενηλίκων
  • Η Ερευνητική Εργασία (PROJECTS) στην Εκπαίδευση Ενηλίκων
  • Η Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση Ενηλίκων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου