Πέμπτη, 29 Σεπτεμβρίου 2016

Επιμορφωτικό Σεμινάριο
«ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ»

H Ένωση Ελλήνων Φυσικών , υλοποιεί επιμορφωτικό σεμινάριο στην Κοζάνη με θέμα «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων».
Τo Επιμορφωτικό Σεμινάριο απευθύνεται:
α) Σε εκπαιδευτικούς που εργάζονται στους τομείς της Εκπαίδευσης και της Διά Βίου Μάθησης
β) Σε Στελέχη της Διοίκησης
γ)Σε πτυχιούχους ΑΕΙ οι οποίοι ενδιαφέρονται να εργαστούν στους τομείς της Εκπαίδευσης και της Διά Βίου Μάθησης και
Δ) Σε πτυχιούχους ΑΕΙ οι οποίοι έχουν επιστημονικό ενδιαφέρον για τα αναφερόμενα γνωστικά πεδία
Σκοπός του παρόντος προγράμματος εξειδίκευσης είναι να καταρτίσει τους εκπαιδευτικούς στα βασικά σημεία του πεδίου της εκπαίδευσης ενηλίκων, ώστε να αποκτήσουν εκείνες τις γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις, οι οποίες είναι απαραίτητες, προκειμένου να μπορούν να εκπαιδεύουν και να καταρτίζουν ομάδες ενηλίκων, στο γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητας τους.
Στόχος: Βελτίωση και ανάπτυξη ικανοτήτων δεξιοτήτων που πρέπει να έχουν τόσο οι έμπειροι εκπαιδευτές όσο και οι νέοι, καθώς και τα άτομα που επιδιώκουν να αποκτήσουν τις ικανότητες και δεξιότητες του εκπαιδευτή ενηλίκων.
Διάρκεια: 300 ώρες με 100 ώρες διά ζώσης διδασκαλία-100 ώρες εξ αποστάσεως με μέθοδο
Kόστος: 350 ευρώ
Ημέρες διεξαγωγής σεμιναρίου: 1 με 2 Σαββατοκύριακα κάθε μήνα στην ΚΟΖΑΝΗ.
Η έναρξη των μαθημάτων προγραμματίζεται για Οκτώβριο 2016.

Με το πέρας των μαθημάτων, θα δοθεί στους συμμετέχοντες Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης και Συνοδευτικό με αναλυτική παρουσίαση των διδαχθέντων Ενοτήτων.
Πληροφορίες- Εγγραφές :

Ντοβόλη Γιώτα : 6948833092
Πάλλα Μαριαρένα: 6946792463 mariarenapalla@yahoo.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου