Τρίτη, 30 Αυγούστου 2016

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ- ΕΝΤΑΞΗ Κ ΕΚΠ.ΣΗ

Επιμορφωτικό Σεμινάριο στην ΚΟΖΑΝΗ
« ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ -ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ»
Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών σε συνεργασία με ΚΕΚ Κρατικού Πανεπιστημίου, υλοποιεί για
το ακαδημαϊκό έτος 2016-17 επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα: «Διαπολιτισμική Εκπαίδευση - Ένταξη και εκπαίδευση Προσφύγων»
Τo Επιμορφωτικό Σεμινάριο απευθύνεται:
1. Σε εκπαιδευτικούς που εργάζονται στους τομείς της Εκπαίδευσης και της Διά ΒίουΜάθησης
2. Σε Στελέχη της Διοίκησης
3. Σε πτυχιούχους ΑΕΙ οι οποίοι ενδιαφέρονται να εργαστούν στους τομείς της Εκπαίδευσης και της Διά Βίου Μάθησης
4. Σε πτυχιούχους οι οποίοι εργάζονται ή σκοπεύουν να εργαστούν σε Κέντρα Παροχής Κοινωνικής Φροντίδας ή σε Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις
5. Σε πτυχιούχους ΑΕΙ οι οποίοι έχουν επιστημονικό ενδιαφέρον για τα αναφερόμενα γνωστικά πεδία
Σκοπός: Η σχολική ένταξη των προσφύγων στο εκπαιδευτικό σύστημα είναι σκόπιμο να υποστηριχθεί από εξειδικευμένο διδακτικό προσωπικό, το οποίο αφενός θα είναι ενημερωμένο σχετικά με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους και αφετέρου θα μπορεί να ανταποκριθεί στις ιδιαίτερες ανάγκες τους. Ιδιαίτερα χρήσιμη είναι η εξοικείωση με τις μεθόδους διδασκαλίας της ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας, καθώς και με τις διδακτικές πρακτικές σε πολυπολιτισμικό περιβάλλον.
Όσο και αν οι Έλληνες εκπαιδευτικοί είναι αρκετά ενημερωμένοι πάνω σε θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης λόγω της αυξημένης μεταναστευτικής ροής προς την χώρα μας κατά τις προηγούμενες δεκαετίες, η σημερινή κατάσταση με τους πρόσφυγες έχει τις δικές της ιδιαιτερότητες.
Για το λόγο αυτό θεωρείται απαραίτητη η κατάρτιση των εκπαιδευτικών πάνω σε θέματα σχολικής ένταξης και εκπαίδευσης προσφύγων. Το σεμινάριο που προτείνουμε στοχεύει να καλύψει το κενό αυτό.
Στόχος: Βελτίωση και ανάπτυξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων που πρέπει να διαθέτουν τόσο οι έμπειροι εκπαιδευτές όσο και οι νέοι, προκειμένου να μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των Προγραμμάτων Ένταξης και Εκπαίδευσης Προσφύγων, εντός και εκτός σχολικού περιβάλλοντος.
Διάρκεια : 250 ώρες με 80 ώρες διά ζώσης διδασκαλία, 80 ώρες εξ αποστάσεως, 40 ώρες ασύγχρονη τηλεκπαίδευση (e-learning) και 50 ώρες καθοδήγηση, εκπόνηση και παρουσίαση εργασίας.
Kόστος : 350 ευρώ Ημέρες και ώρες διεξαγωγής σεμιναρίου : Σαββατοκύριακα
Η έναρξη των μαθημάτων: Σεπτέμβριος 2016

Πόλεις διεξαγωγής: Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Κοζάνη

Με το πέρας των μαθημάτων, θα δοθεί στους συμμετέχοντες Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης και Συνοδευτικό με αναλυτική παρουσίαση των διδαχθέντων Ενοτήτων, υπογεγραμμένο από
το ΚΕΚ Δημόσιου Πανεπιστημίου και από την Ένωση Ελλήνων Φυσικών.

Θεματικές Ενότητες
 Διαπολιτισμική Εκπαίδευση – Κοινωνική Παιδαγωγική
 Διγλωσσία – Δίγλωσση Εκπαίδευση
 Η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης ή ως ξένης.
 Εκπαίδευση και Υποστήριξη Κοινωνικά Ευπαθών Ομάδων
 Βασικές Αρχές Σχεδιασμού και Οργάνωσης Διδακτικής Ενότητας
 Εκπαιδευτικές Τεχνικές στην Ένταξη και Εκπαίδευση Ατόμων με πολιτισμικές
ιδιαιτερότητες εντός και εκτός σχολικού περιβάλλοντος

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ: Γιώργος Νικολάου, Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΕΦ: Φιλντίσης Παναγιώτης, Αντιπρόεδρος Ε.Ε.Φ

Για περισσότερες ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΕΓΓΡΑΦΕΣ:
Πάλλα Μαριαρένα 6946792463 mariarenapalla@yahoo.gr
Παπαγιαννίδης Ιωάννης 6947126075

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου