Τρίτη, 19 Αυγούστου 2014

ΤΡΙΜΗΝΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 60 ΩΡΩΝ
ΣΤΑ ΒΗΜΑΤΑ… ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών στο πλαίσιο επιμόρφωσης των μελών της αλλά και εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων συνεχίζει τα επιμορφωτικά προγράμματα λαμβάνοντας υπόψη του τις σύγχρονες παιδαγωγικές θεωρίες και τις εκπαιδευτικές έρευνες και απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης (Δημόσιας-Ιδιωτικής).ΚΥΡΙΟΣ ΣΚΟΠΟΣ του προγράμματος είναι η ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών αναφορικά με την ποιότητα της εκπαίδευσης, στην οποία το σημαντικότερο ρόλο διαδραματίζει ο ίδιος ο εκπαιδευτικός της τάξης με την ποιότητα της διδασκαλίας που προσφέρει.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
Οι εισηγήσεις αφορούν τις παρακάτω θεματικές:

1. Οργάνωση ατομικού φακέλου εκπαιδευτικού.
2. Συνεργασία με τους φορείς της εκπαιδευτικής κοινότητας.
3. Προφίλ μαθητικού δυναμικού στην τάξη.
4. Επικοινωνία εκπαιδευτικού με την τάξη.
5. Σχέδια μαθήματος ανά ειδικότητα.
6. Σχέδια Μικροδιδασκαλιών.
7. Αξιολόγηση της αλληλεπίδρασης του εκπαιδευτικού με την τάξη.
8. Παρουσίαση σχεδίων μαθημάτων (Μικροδιδασκαλίες).

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014 στην ΚΟΖΑΝΗ!!

Δια ζώσης: 30 ώρες Εξ' αποστάσεως παρακολούθηση:20 ώρες
Παρουσίαση 1 εργασίας:10 ώρες
Κόστος Σεμιναρίου :100 € .
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του Σεμιναρίου θα χορηγηθεί ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ από Δημόσια Πανεπιστήμια.

Το Σχεδιασμό, την Επιστημονική Επιμέλεια και την Εποπτεία του προγράμματος διαμορφώνουν Δημόσια Πανεπιστήμια της χώρας. Εισηγητές του προγράμματος είναι Στελέχη της Εκπαίδευσης-Ερευνητές-Πανεπιστημιακοί-Σχολικοί Σύμβουλοι.

Για περισσότερες πληροφορίες – εγγραφές:
Πάλλα Μαριαρένα (18:00 – 22:00 μ.μ )
τηλ: 6946792463
E- mail: mariarenapalla@yahoo.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου