Πέμπτη, 17 Ιουλίου 2014

Ζητείται άνδρας παιδαγωγός

ΤΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΧΩΡΙΑ SOS Ελλάδος αναζητούν άνδρα Παιδαγωγό για τη στελέχωση των δραστηριοτήτων της Στέγης Νέων Αθηνών. Ο υποψήφιος πρέπει να έχει: πτυχίο ΑΕΙ Κοινωνικών – Ανθρωπιστικών σπουδών (Ψυχολογίας, Κοινωνιολογίας, Κοινωνικής Εργασίας). 
Διετή προϋπηρεσία σε δομές φροντίδας οικογένειας και παιδιού. Ηλικία 28 έως 35 ετών. Καλή ικανότητα κρίσης, συνεργατικότητας, επικοινωνίας και δημιουργικότητας. Εμπειρία συνεργασίας σε διεπιστημονική ομάδα. Ακεραιότητα χαρακτήρα, ενδιαφέρον για το αντικείμενο, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα, δυνατότητα να λειτουργήσει ως πρόσωπο αναφοράς σε εφήβους που προστατεύονται στις δομές των Παιδικών Χωριών SOS. Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις. Πολύ καλή γνώση Η/Υ (Word, Excel, Internet). Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας. Αδεια οδήγησης αυτοκινήτου. Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει βάσει των πιστοποιημένων διαδικασιών πρόσληψης προσωπικού του Σωματείου που περιλαμβάνει: α) προεπιλογή των αιτήσεων και β) διενέργεια συνεντεύξεων. Η αποστολή βιογραφικών θα γίνεται δεκτή μέχρι 29/07/2014 μόνο ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση: soshr@sos-villages.gr (υπόψη: Υπεύθυνου Ανθρώπινου Δυναμικού, κου Νίκου Καΐτσα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου