Τετάρτη, 23 Απριλίου 2014

7 άτομα με σύμβαση μίσθωσης έργου στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων


Περιοχή: 
Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων στα πλαίσια υλοποίησης έργων ενδιαφέρεται για την κάλυψη των παρακάτω θέσεων
Καταληκτική ημερομηνία:25/4/2014

Ένα (1) άτομο απόφοιτος του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών ή πτυχιούχος Βιολόγος ή Χημικός
Καταληκτική ημερομηνία:25/4/2014

Ένα (1) άτομο κάτοχος πτυχίου Δασολογίας ή Γεωπονίας
Καταληκτική ημερομηνία:25/4/2014

Ένα (1) άτομο κάτοχος πτυχίου τμήματος Χημείας ή Επιστήμης Υλικών
Καταληκτική ημερομηνία:5/5/2014

Ένα (1) άτομο κάτοχος πτυχίου Πληροφορικής ή περάτωση των υποχρεώσεων για τη λήψη του πτυχίου.
Καταληκτική ημερομηνία:5/5/2014

Ένα (1) άτομο κάτοχος πτυχίου Ιατρικής, Βιολογίας, Χημείας, Μηχανικού (επιστήμης υλικών, ηλεκτρολόγος κ.α)
Καταληκτική ημερομηνία:5/5/2014

Ένα (1) άτομο κάτοχος πτυχίου Φυσικής
Καταληκτική ημερομηνία:5/5/2014

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου