Κυριακή, 23 Φεβρουαρίου 2014

Ένα άτομο με σύμβαση έργου στην Ακαδημία Αθηνών

  Η Επιτροπή Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών στo πλαίσιo του ερευνητικού προγράμματος "Αντίστροφα Προβλήματα και Ιατρική Απεικόνιση" του Κέντρου Ερεύνης Θεωρητικών και Εφηρμοσμένων Μαθηματικών της Ακαδημίας Αθηνών, προτίθεται να συνεργαστεί με ένα (1) άτομο,για τη διεξαγωγή έρευνας σχετικά με την εφαρμογή της αναλυτικής μεθοδολογίας που ανεπτύχθη στο Κέντρο Ερεύνης Θεωρητικών και Εφηρμοσμένων Μαθηματικών στην ιατρική απεικόνιση τεχνική του SPECT.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως, είτε με συστημένη επιστολή (θα ληφθεί υπόψη η σφραγίδα του Ταχυδρομείου) στη Γραμματεία της Επιτροπής Ερευνών, Σόλωνος 84, 3ος όροφος, Αθήνα.
Καταληκτική ημερομηνία:28/2/2014

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου