Τετάρτη, 5 Φεβρουαρίου 2014

Γεωπόνος, τεχνολόγος τροφίμων στο ΙΕΤΕΘ στο Βόλο


Το Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας (Ι.Ε.ΤΕ.Θ.), στα πλαίσια υλοποίησης έργου προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου